ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท คาร์ พูล เซอร์วิสส์ จำกัด

บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะให้บริการต่อท่าน เรา “คาร์ พูล เซอร์วิสส์” จึงพร้อมที่จะเข้ามาดูแลในส่วนการบริหารรถยนต์ให้แก่องค์กรของท่านด้วยบริการที่เป็นเลิศ เพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากทีมงานมืออาชีพ

รถเช่าระยะสั้น–ขับเอง พร้อมคนขับ

องค์กรที่ต้องการใช้รถยนต์ระยะสั้น- รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนบริการรับ-ส่งบุคลากรระหว่างหน่วยงาน

คอลเซ็นเตอร์

ให้บริการ “คอลเซ็นเตอร์” ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน กรณีรถยนต์มีปัญหาขณะใช้งาน

บริหารฟลีทรถยนต์

บริหารฟลีทรถยนต์ทดแทน ให้บริษัทให้เช่ารถยนต์/บริษัททั่วไป

รถยนต์ทดแทน

บริการรถยนต์ทดแทนเพื่อใช้งานระหว่างที่รถยนต์ของท่านมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้

การจดทะเบียน การต่อภาษีประจำปี

บริการจดทะเบียนและแจ้งเตือนการต่อภาษี การดาเนินการต่อภาษีล่วงหน้า 30 วันก่อนครบกำหนด

คาร์พูล เซอร์วิส

สำหรับองค์กรที่ต้องมีการออกไปติดต่อลูกค้าข้างนอกเป็นประจำอาจขาดการประสานงานเราจะดูแลให้กับท่าน

ดูแลรถ ... ดูแลคุณ

สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ต้องการผู้ช่วยเหลือในการดูแลจัดการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่คุณใช้ประจาวันให้คุณหมดกังวล

การจัดส่งรถยนต์ใหม่แก่ลูกค้า

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการส่งมอบทางเราจะบริการส่งมอบโดยมืออาชีพ


หากมีข้อสงสัย ?

02-011-0779

รถพร้อมบริการ
งานที่ผ่านมาของเรา
ลูกค้าของเรา
รางวัลที่ได้รับ

บริการทั้งหมดของเรา

รถเช่าระยะสั้น–ขับเอง พร้อมคนขับ

องค์กรนิติบุคคลที่ต้องการใช้รถยนต์ระยะสั้น- รายวัน รายสัปดาห์ ราย เดือนในงานขององค์กร หรือแม้แต่บริการรับ-ส่งบุคลากรระหว่างหน่วยงาน/บริษัทใน เครือ ยินดีให้บริการรถยนต์เช่าประเภทต่างๆ ขับเองหรือพร้อมคนขับ เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย และเลือกรถยนต์ที่ใช้หรือระยะเวลาการใช้รถยนต์ ให้ตรงกับความต้องการขององค์กร
Read more

รถยนต์ทดแทน

บริษัทรถเช่าและบริษัทลีสซิ่ง ที่ให้บริการรถยนต์เช่าพร้อมบริการซ่อมบำรุง หรือแม้แต่การให้เซ่าแบบลีสซิ่ง หรือมีการจัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้เองในองค์กร เมื่อรถยนต์ที่ใช้งานเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ และท่านไม่มีรถยนต์ทดแทนเตรียมไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะการจัดซื้อรถยนต์ทดแทนเป็นการสิ้นเปลืองเงินลงทุนและต้องจัดหาสถานที่จอด
Read more

บริหารฟลีทรถยนต์

การบริหารจัดการรถยนต์ที่ใช้งานในองค์กรต้องได้รับข้อมูลและการประสานงานร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าซ่อมบำรุง ค่าน้ำมัน ค่าภาษี ค่าต่อประเบียน การประกันภัย ฯลฯ CarPool ยินดีสนับสนุนและให้บริการต่างๆเหล่านี้แก่ท่าน ดูแลธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องแทนท่านอันจะสามารถช่วยลดปริมาณงานและจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง
Read more

บริการจดทะเบียน ต่อประกันภัย ต่อภาษีประจำปี

บริการจุดทะเบียนและแจ้งเตือนการต่อภาษี การดำเนินการต่อภาษีล่วงหน้า 30 วันก่อนครบกำหนด รวมถึงการติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยให้ท่านได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
Read more

คาร์พูล เซอร์วิส

สำหรับองค์กรที่ต้องมีการออกไปติดต่อลูกค้าข้างนอกเป็นประจำทุกวัน เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจองใช้รถจากผู้ใช้รถอาจขาดการประสานงาน จัดการที่เหมาะสมทำให้รถยนต์ที่มีอยู่ไม่พอใช้หรือมีการใช้รถอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่เหมาะสมและไม่จำเป็น CarPool ยินดีให้บริการ
Read more
หากมีท่านข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้

ติอต่อเรา

  Opening Hours
  • Monday 9:00 AM to 9:00 PM
  • Tuesday 9:00 AM to 9:00 PM
  • Wednesday 9:00 AM to 9:00 PM
  • Thursday 9:00 AM to 9:00 PM
  • Friday 9:00 AM to 9:00 PM
  • Saturday 9:00 AM to 9:00 PM
  • Sunday Closed