• 36/44 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม3
 • เปิดทุกวัน : 8:00 - 18:00
 • 02-294-6364-5
 • carpool@carpool-services.com

โครงการรถยนต์คุณ เราดูแล

ค่าธรรมเนียม

สำหรับการดูแล 800 บาท/คน/เดือน (เริ่มต้นสัญญา 1 ปี)

สิ่งที่สมาชิกได้รับจากโครงการรถยนต์คุณ เราดูแล

 • รถทดแทน
 • 2 วัน/ปี ฟรี
 • สามารถรวมวันและใช้ติดต่อกันได้
 • ส่งรถได้ตามที่แจ้ง (สถานที่ส่ง เฉพาะที่ทำการสำนักงานในเขต กรุงเทพ และปริมณฑล)
 • สิทธิ์เช่ารถระยะสั้นจากเรา ในราคาพิเศษ ลด 30% จากปกติ

ศูนย์รับเรื่องและประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนป้ายปีภาษี หรือประกันภัยหมดอายุ อย่างน้อย 1-2 เดือน
 • ประสานกับทางประกันภัย หรืออู่ซ่อมสีตัวถัง รวมถึงศูนย์บริการ
 • ทำการนัดหมายกับทางศูนย์บริการเพื่อนำรถเข้ารับบริการ
 • แจ้งเตือนนำรถเข้ารับบริการตามระยะ
 • ให้บริการตลอด 24 ชม ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

การสรุปข้อมูล

 • จัดทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และการซ่อมบำรุง
 • สรุปค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคัน
 • สรุปข้อมูลให้กับท่านสมาชิกเป็นรายเดือน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการพิเศษ

 • ให้คำแนะนำปัญหาของรถยนต์ในเบื้องต้น
 • รถเสียไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อาทิ สตาร์ทไม่ติด, น้ำมันหมด, ยางแบน, ลืมกุญแจ, หรือแบตเตอรี่เสื่อม
 • ประสานงานรถฉุกเฉินเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
 • บริการพนักงานขับรถ นำรถของท่านเข้าศูนย์บริการ หรือเข้ารับการตรวจสภาพ(บริการพิเศษ)
 • บริการต่อภาษี  ประกันภัย  พรบ (บริการพิเศษ)

ผลประโยชน์ต่อเนือง

 • ลดจำนวนพนักงานที่ต้องดูแล เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆ ขององค์กร
 • สามารถทราบปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ ซ่อมบำรุง รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อวางแผนการจัดการได้ดียิ่งขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการและสวัสดิการต่างๆ