• 36/44 ตรอกนอกเขต ถ.พระราม3
  • เปิดทุกวัน : 8:00 - 18:00
  • 02-294-6364-5
  • carpool@carpool-services.com

Fleet Management Service

การบริหารจัดการรถยนต์ที่ใช้งานในองค์กรต้องได้รับข้อมูลและการประสานงานร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าซ่อมบำรุง  ค่าน้ำมัน  ค่าภาษี ค่าต่อประเบียน การประกันภัย ฯลฯ  CarPool ยินดีสนับสนุนและให้บริการต่างๆเหล่านี้แก่ท่าน ดูแลธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องแทนท่านอันจะสามารถช่วยลดปริมาณงานและจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  ทั้งนี้บริการของเรายังรวมไปถึงการออกใบสั่งซ่อม การรับ-ส่งรถยนต์เข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเมื่อต้องการการซ่อมบำรุง การประสานงานและตรวจสอบการซ่อมเมื่อมีอุบัติเหตุ ฯลฯ เป็นต้น

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า  ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะให้บริการต่อท่าน “คาร์ พูล เซอร์วิสส์” จึงพร้อมที่จะเข้ามาดูแลในส่วนของการบริหารรถยนต์ให้แก่องค์กรของท่านด้วยบริการที่เป็นเลิศ เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากทีมงานมืออาชีพ ดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ที่มีรถยนต์สำรองจำนวนมากเพื่อใช้เป็นรถยนต์ทดแทนในกิจการให้สามารถสร้างรายได้ แทนการจอดรถยนต์ไว้รอการทดแทนให้ลูกค้าเพียงอย่างเดียว

  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยน หมุนเวียนรถยนต์แทดแทนที่มีอยู่ให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นที่ขาดรถยนต์ทดแทนในระยะสั้น

  3. เพื่อสนับสนุน ช่วยเสริมความคล่องตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบกสรรถยนต์เช่า

  4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ ให้สามารถลดจำนวนรถยนต์ทดแทนในองค์กรของท่าน

  5. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์สามารถลดต้นทุน จากการลงทุนซื้อ/เก็บรถยนต์ไว้เพือทดแทนจำนวนมาก จัดหาสถานที่จอดรถ ลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆขององค์กร