ซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่3

วันที่ 4 กันยายน 2562 – 18:05 น.

ซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่3 ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ (วันที่ 3 กันยายน 2562)