บริการของเรา

CARPOOLING SERVICE

สำหรับองค์กรที่ต้องมีการออกไปติดต่อลูกค้าข้างนอกเป็นประจำทุกวัน เป็น จำนวนมาก ซึ่งการจองใช้รถจากผู้ใช้รถอาจขาดการประสานงาน จัดการที่เหมาะสม ทำให้รถยนต์ที่มีอยู่ไม่พอใช้หรือมีการใช้รถอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่เหมาะสมและไม่จำเป็น CarPool ยินดีให้บริการ "CarPooling Service" โดยการบริหารจัดการรถที่ ใช้งานเพื่อให้บริการไม่ว่าจะเป็นการขับเองหรือพร้อมคนขับ การจัดเส้นทางให้บริการรับ - ส่งรถ

Organizations that need to every day going out to contact customers may faces problem of car shortage or lack of coordination among users resulting in fleet management problems. Our "CarPooling Service" can be a solution for your fleet service management at controllable cost.

ค่าธรรมเนียม

สำหรับการดูแล 800 บาท/คน/เดือน (เริ่มต้นสัญญา 1 ปี)

สิ่งที่สมาชิกได้รับจากโครงการรถยนต์คุณ เราดูแล

 • รถทดแทน
 • 2 วัน/ปี ฟรี
 • สามารถรวมวันและใช้ติดต่อกันได้
 • ส่งรถได้ตามที่แจ้ง (สถานที่ส่ง เฉพาะที่ทำการสำนักงานในเขต กรุงเทพ และปริมณฑล)
 • สิทธิ์เช่ารถระยะสั้นจากเรา ในราคาพิเศษ ลด 30% จากปกติ

ศูนย์รับเรื่องและประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนป้ายปีภาษี หรือประกันภัยหมดอายุ อย่างน้อย 1-2 เดือน
 • ประสานกับทางประกันภัย หรืออู่ซ่อมสีตัวถัง รวมถึงศูนย์บริการ
 • ทำการนัดหมายกับทางศูนย์บริการเพื่อนำรถเข้ารับบริการ
 • แจ้งเตือนนำรถเข้ารับบริการตามระยะ
 • ให้บริการตลอด 24 ชม ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

การสรุปข้อมูล

 • จัดทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และการซ่อมบำรุง
 • สรุปค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคัน
 • สรุปข้อมูลให้กับท่านสมาชิกเป็นรายเดือน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินและบริการพิเศษ

 • ให้คำแนะนำปัญหาของรถยนต์ในเบื้องต้น
 • รถเสียไม่สามารถขับเคลื่อนได้ อาทิ สตาร์ทไม่ติด, น้ำมันหมด, ยางแบน, ลืมกุญแจ, หรือแบตเตอรี่เสื่อม
 • ประสานงานรถฉุกเฉินเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
 • บริการพนักงานขับรถ นำรถของท่านเข้าศูนย์บริการ หรือเข้ารับการตรวจสภาพ(บริการพิเศษ)
 • บริการต่อภาษี  ประกันภัย  พรบ (บริการพิเศษ)

ผลประโยชน์ต่อเนือง

 • ลดจำนวนพนักงานที่ต้องดูแล เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆ ขององค์กร
 • สามารถทราบปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ ซ่อมบำรุง รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อวางแผนการจัดการได้ดียิ่งขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการและสวัสดิการต่างๆ


หากมีข้อสงสัย ?

02-011-0779